ATEİZM-DEİZM

(Milli Manevi Değerleri Yok Etme Projesi)

Mobirise
online website builder

KİTAP HAKKINDA

Değerli Dostlar
Foliant Yayınevi tarafından yayımlanan ATEİZM-DEİZM (Millî Manevi Değerleri Yok Etme Projesi) isimli kitabımın 12. Baskısında çok önemli ilaveler yaptım. Yayınevinin telif ücreti teklifini, kitabı uhrevi menfaat için yazdığımdan kabul etmedim.
Yayıneviyle yaptığımız sözleşmede: Kitabı alma imkanı olmayanlar için PDF sini internet sitelerinde sosyal medyada ücretsiz paylaşma hakkı aldım.
Kitabın en son sayfasında: “Yazar, yayınevinden hiçbir telif ücreti almamaktadır. Kitabı bilgisayarına veya telefonuna indirip okumak isteyenler ateizmdeizmprojesi.com web adresinden indirebilir.” Şeklinde yazmaktadır
Dolayısıyla, dileyen kitabı ateizmdeizmprojesi.com web adresinden bilgisayarına veya telefonuna indirip okuyabilir.
Kitabı Fiziki Olarak Alıp Okumak İsteyenler ise
https://www.kitapyurdu.com
https://www.idefix.com
www.bkmkitap.com
gibi bütün internet kitap satış sitelerinden veya AVM’ lerde bulunan D&R kitap satış mağazalarından temin edebilirler.
BU KİTAP NİÇİN YAZILMIŞ VE NELERE KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENMİŞTİR
Kitabın merkezine insan alınmış, canımdan daha değerli kutsallarıma hakaret eden aşağılayan bu zamanın nemrutları, firavunları, müşrikleri olan ateistlere, deistlere dahi şefkatle yaklaşılmış, onların da iyiliği istenmiş onların da cennete girmeleri arzu edilmiş, ebediyyen huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.
Kitapta; ateizmin-deizmin argümanları küresel güçler tarafından projelendirilip, bu proje ile nesillerimiz dinsizleştirilerek PKK terör örgütü ve türevleri kurdurulup ülkemiz ve İslam Coğrafyası parçalanıp bölünüp sömürülmek istendiği ispatlanmıştır.
Ateizm-deizm akli, mantıki, ilmi delilerle çürütülmüş, insan, kainat ve içindekilerin niçin yaratıldığı anlatılmıştır.
Kaybedilmesinde insanların en büyük felaketi ve ebedi helaketi olan tekrarı bütünlemesi olmayan Allah’ın yaptığı ebedi hayat sınavının kazanılmasına katkı sağlaması da kitabın yazılması hedefleri arasındadır.
BU KİTABI KİMLER OKUMALI
1- Çocuklarına, torunlarına barışın, özgürlüğün, huzurun hakim olduğu, müreffeh, güzel bir vatan toprak üzerinde yaşamasını isteyenler. Bu kitabı okumalı çocuklarına torunlarına okutmalıdır.
2- Küresel güçlerin ateizm, deizm, Türk-Kürt-Arap, Alevi-Sünni-Şii, laik-anti laik, sağ-sol vb. konularda ektikleri fitne tohumlarıyla; FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C gibi kurdukları terör örgütleriyle, bizi biz yapan toplumsal harcımızın çimentosu olan millî-manevi değerlerimizi yok ederek; ülkemizi ve İslam coğrafyasını parçalama, bölme, sömürme hedeflerinin; bertaraf edilmesini, isteyenler. Bu kitabı okumalı çocuklarına torunlarına okutmalıdır.
3- Kürtlerle Türklerin birbiri için canını verecek kadar kuvvetli bağ olan din bağı; ateizm-deizm dinsizlik tohumu ekilerek Kur’an’dan kopartılarak kurdurulan PKK terör örgütü ve türevlerinin bitirilmesini isteyenler. Bu kitabı okumalı çocuklarına torunlarına okutmalıdır.
4- Çocuklarının, torunlarının; tekrarı bütünlemesi olmayan Allah’ın yaptığı ebedi hayat sınavını kaybetmelerine vesile olabilecek ateizm ve deizm tehlikesine karşı korumak isteyenler. Bu kitabı okumalı çocuklarına torunlarına okutmalıdır.
5- Tekrarı bütünlemesi olmayan % 100 kazanılması gereken Allah’ın yaptığı ebedi hayat sınavının kazanılmasına katkı sağlanmasını isteyenler. Bu kitabı okumalı çocuklarına torunlarına okutmalıdır.
6- Mazlum coğrafyalarda akan kan ve göz yaşlarının dinmesini, barış ve huzurun tesisini, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızın vatan topraklarımız üzerinde dalgalanmasını, insanlarımızın ebediyen huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini isteyenler. Bu kitabı okumalı çocuklarına torunlarına okutmalıdır.
7-İki kere ikiye beş demeyen, küfr-i inâdî içinde olmayan; akli, mantiki, ilmi bakış açısıyla bakan, samimi, objektif gerçekleri arayan ateistler, deistinler. Bu kitabı okumalıdır.
8- “Kâinatı ve içindekileri Allah yaratmadı.” diyerek “haşa” Allah’ı yalancılıkla itham eden bu zamanın nemrutlarını, firavunlarını, müşrikleri kafirleri olan ateistlerin, deistlerin iddialarını çürütmeye yönelik çalışma yapmak, bu yolda mücadele edenlere maddi manevi destek vermek, katkı sağlamak isteyenler. Bu kitabı okumalıdır.
9- Rabbimin: “Kâinatı ve içindekileri benim yaratmadığımı iddia ederek beni yalancılıkla itham edenlere, bana iftira atanlara, beni aşağılayanlara, bana hakaret edenlere karşı; İnsanlardan korkmayın benden korkunuz(…)" (Maide: 5/44), dememe rağmen benden korkmayıp insanlardan korkup beni savunmadın, sustun, aldırmadın, ilgilenmedin, lakayt kaldın, bu yolda mücadele verenlere yardım etmedin, destek vermedin, hep dünyevi menfaatler peşinde koştun.“ şeklinde sorgulanma korkusu, kaygısı, sancısı çekenler. Bu kitabı okumalıdır.
10- Ateistlerin, deistlerin fikirlerini çürüterek Müslümanların çocuklarının imanlarının korunmasına, muhafaza edilmesine, kuvvetlenmesine, kurtulmasına, vesilesi olmak; bu ateist, deist akımın içine düşenlerin de hidayetine vesile olmak isteyenler. Bu kitabı okumalı çocuklarına torunlarına okutmalıdır.
11- İnsanlar nefis ve şeytanlarına kanıp ateizm, deizm vb. akımlara kapılıp kafile kafile cehenneme sürüklenirken, elinden gelen yardım ve desteği vermeyenin ahirette hesabının çetin olacağı korkusu, kaygısı, sancısı taşıyanlar Bu kitabı okumalıdır.
12- Deistlerin; Yaratıcının, kâinatı yaratıp bıraktığı, hiçbir amacı olmadığı, hiçbir kanun, kural koymadığı, iddialarının cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
13- Deistlerin: Allah bu kadar kötülere, kötülüklere niye müsaade ediyor sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
14-Akılsız, şuursuz, cansız elementler tesadüfen bir araya gelip akıl, şuur, can sahibi insanı yapabilir mi? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
15-Kâinat ve içindekiler, tesadüfen kendi kendine meydana gelebilir mi? İnsanlar maymundan türeyebilir mi? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
16- Allah’ın yaratıcısı var mıdır? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
17- Allah Kainatı ve içindekileri nasıl yaratmıştır? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
18-Deistlerin: ”Yüce Yaratıcı’nın kitap, elçi göndermediği” iddialarının cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
19-Deistlerin:” Kur’an’ın Allah Kelamı Ve Hz. Muhammed’in de (s.a.v.) Allah’ın elçisi olmadığı” iddialarının cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
20- Cenab-ı Hak, Kâinatı ve İçindeki Varlıkları Niçin Yarattı? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
21- Dünya ile cennet arasında fark nedir? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
22- Kendisi cennette; annesi, babası, çocuğu cehennemde olan bir insan cennette nasıl mutlu olacak? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
23- Cennette farklı simadaki annemi, annem; oğlumu, oğlum olarak nasıl seveceğim? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
24- Ahireti inkâr ettirme amacı olan şeytanın, reenkarnasyon oyunu merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
25- Allah insanları hangi konulardan sınav(imtihan) yapıyor? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
26- Allah insanları: Namaz, oruç, zekât, hac ibadetleriyle; Hastalık, bela, musibetlerle; analarıyla, babalarıyla, evlatlarıyla, eşleriyle; açlıkla, kıtlıkla, kul hakkı ile, savaşla, cihatla, canlarıyla; hırs, korku, cömertlik, cimrilik, cesaret, öfke, hasetlik, kıskançlık, çekememezlik, kin, inat , ene, aşk, şehvet, kibir, enaniyet (ben, benlik, ego) duyguları ile kuvvetli hafıza, güzellik, çirkinlik, yakışıklılık, güzel-çirkin sesle, güçlü-kuvvetli bedenleriyle nasıl imtihan eder? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
27- İmtihan neticesinde kazanılan ebedi cennet az mı ki bir kısım insanlar gayret göstermiyor? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
28- Allah ibadeti niçin emrediyor? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
29- Allah’ın zatı nasıldır? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
30- Allah’ı tanımak, sevmek ve O’nu görmek nasıl olur? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
31- Allah’ı başımızdaki göz ile mi göreceğiz? sorusunun cevabını merak edenler. Bu kitabı okumalıdır.
32-Nefis ve şeytanla mücadelede başarılı olmak isteyenler. Bu kitabı okumalıdır.
33- Cenneti kazanmak, Cehennemden korunmak isteyenler. Bu kitabı okumalı; Kur’anı tefsirleriyle birlikte okumalı. Hz. Muhammed’i (SAV) kendisine rehber yapmalıdır.
Allah’ın emrettiği, yapmadığımda hesaba çekilebileceğim kaygısı, korkusu, sancısı ile tebliğ görevimi yapmak ve insanların ebedi hayatlarının kurtulmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırladığım bu kitabı ve tanıtım metnini;
Sizler de paylaşarak başta kendinizin, benim ve paylaştığınız kişilerin ebedi hayatlarına katkı sağlamanız duası ve dileğiyle sizi kalpleri ve kainatı kudret elinde tutan Allah’a emanet ediyorum.
Selam ve saygılarımla
Nazmi BOZOĞLAN 

Kitap Oku

Aşağıdaki linkten kitabı okuyabilirsiniz.

Kitap İndir

Aşağıdaki linkten kitabı indirebilirsiniz.

EN BÜYÜK SINAVI KAZANMANIZ DİLEĞİ VE DUASIYLA…

Kaybedilmesinde insanların en büyük felaketi ve ebedi helaketi olan; tekrarı bütünlemesi olmayan Allah’ın yaptığı en büyük sınavın kazanılmasına katkı sağlaması amacıyla hazırladığım, aşağıda linkini koyduğum Youtube kanalıma abone olarak ve videolarımı paylaşarak bu büyük sınavı kazanmamıza, kazanmanıza katkı sağlamanız duası ve dileğiyle…
Sizi emanetçilerin en emini olan kalpleri ve kainatı kudret elinde tutan Allah’a emanet ediyorum.
Nazmi BOZOĞLAN

Youtube kanalımın adı:
Nazmi Bozoğlan-En Büyük Sınav 

Yazarımızın Söyleşisi 

ATEİZM DEİZM
Milli Manevi Değerleri Yok Etme Projesi

BASIN VE SOSYAL MEDYADA KİTABIMIZ

2 Temmuz 2020, Yeni Akit gazetesi, Ali Erkan Kavaklı

Köşe Yazısında:
“Ateizm ve Deizm Milli ve Manevi Değerleri Yok Etme Projesi” kitabımla ilgili “okulda yavrularımıza mutlaka okutulmalı.” Tavsiyesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.

Yazarın Köşe Yazısı

Golden Bridge News, Kırgızistan

Haberi Oku

Bay Medya Haber, Antakya

Haberi Oku

Doktor Ömer AKIN,

Uzun yıllar Başhekim Yardımcılığı, Başhekimlik, Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yapan değerli kardeşim Doktor Ömer AKIN’ın kitamız hakkındaki değerlendirmesi ve paylaşımı...

Sayfaya Git

OZAN TÜRKMEN İLE ŞAİRLER KONAĞI 77. BÖLÜM CANLI YAYINI,

Ataizm-Deizm(Milli Manevi Değerleri Yok Etme Projesi) kitabımla ilgili söyleşi.

Sayfaya Git

Görüş ve Önerilerinizi Bize Yazın


Ziyaretçi Sayısı
counter free

© Copyright 2020 - All Rights Reserved